Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Dokumenty na stiahnutie

 

 

Evidencia obyvatelstva

Vybavuje Annamária Szabóová

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte - Javaslat az átmeneti lakhely bejegyzésének a megszüntetéséről_SK_HU

javaslat_az_atmeneti_lakhely_bejegyzesenek_a_megszunteteserol_.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,72 kB
Stiahnuté: 328×
Vložené: 18. 11. 2019

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte na návrh vlastníka - Javaslat az átmeneti lakhely bejegyzésének megszüntetéséről a tulajdonos javaslatára_SK_HU

javaslat_az_atmeneti_lakhely_bejegyzesenek_a_megszunteteserol_a_tulajdonos_javaslatara_.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,11 kB
Stiahnuté: 311×
Vložené: 18. 11. 2019

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte - Javaslat az állandó lakhely bejegyzésének a megszüntetéséről_SK_HU

javaslat_az_allando_lakhely_bejegyzesenek_a_megszunteteserol.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,88 kB
Stiahnuté: 399×
Vložené: 18. 11. 2019

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu

odhlasovacilistok_z_trvalehopobytu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34,5 kB
Stiahnuté: 353×
Vložené: 18. 11. 2019

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - Lakhelybejelentő lap átmeneti lakhelyre_SK_HU

lakhelybejelento_lap_atmeneti_lakhelyre.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,5 kB
Stiahnuté: 363×
Vložené: 18. 11. 2019

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt.doc

Prihlasovaci_listok_na_prechodny_pobyt.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB
Stiahnuté: 767×
Vložené: 18. 11. 2019

Prihlasováci lístok na trvalý pobyt - Lakhelybejelentő lap állandó lakhelyre_SK_HU

lakhelybejelento_lap_allando_lakhelyre.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,33 kB
Stiahnuté: 309×
Vložené: 18. 11. 2019

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt.doc

Prihlasovaci_listok_na_trvaly_pobyt.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB
Stiahnuté: 988×
Vložené: 18. 11. 2019

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na budovu

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na budovu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,2 kB
Stiahnuté: 346×
Vložené: 18. 11. 2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy - Építmény összeírási száma iránti kérelem_ SK_HU

Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy - Építmény összeírási száma iránti kérelem.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,1 kB
Stiahnuté: 298×
Vložené: 19. 11. 2019

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,67 kB
Stiahnuté: 326×
Vložené: 18. 11. 2019

Stavebné dokumenty

Vybavuje Michael Bittera

Čestné prehlásenie k veku stavby

Čestné prehlásenie k veku stavby.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,29 kB
Stiahnuté: 106×
Vložené: 19. 4. 2023

Návrh na kolaudáciu stavby_Használatbavétel iránti kérelem

Návrh na kolaudáciu stavby_Használatbavétel iránti kérelem.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,84 kB
Stiahnuté: 228×
Vložené: 20. 5. 2021

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,14 kB
Stiahnuté: 836×
Vložené: 8. 10. 2015

Ohlásenie drobnej stavby

1. ohl†senie drobnej stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54 kB
Stiahnuté: 799×
Vložené: 31. 3. 2017

Ohlásenie drobnej stavby -Melléképület, kisebb méretű építmény bejelentése_SK_HU.docx

Ohlásenie drobnej stavby -Melléképület, kisebb méretű építmény bejelentése.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,88 kB
Stiahnuté: 319×
Vložené: 4. 11. 2019

Ohlásenie stavebných úprav

2. ohl†senie stavebnžch £prav alebo udrßiavac°ch pr†c.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45 kB
Stiahnuté: 550×
Vložené: 31. 3. 2017

Žiadosť a stavebné povolenie_Építési engedély kérelme

Žiadosť a stavebné povolenie_Építési engedély kérelme.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,62 kB
Stiahnuté: 254×
Vložené: 20. 5. 2021

Žiadost o potvrdenie veku stavby

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,8 kB
Stiahnuté: 209×
Vložené: 13. 10. 2021

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby_Bontási engedély kiadása iránti kérelem

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby_Bontási engedély kiadása iránti kérelem.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,82 kB
Stiahnuté: 260×
Vložené: 20. 5. 2021

Žiadosť o povolenie rozkopávky

Žiadosť o povolenie rozkopávky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,42 kB
Stiahnuté: 158×
Vložené: 30. 8. 2021

Žiadosť o povolenie zmeny stavby

Žiadosť o povolenie zmeny stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,55 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 3. 9. 2021

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,96 kB
Stiahnuté: 760×
Vložené: 8. 10. 2015

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,02 kB
Stiahnuté: 121×
Vložené: 3. 9. 2021

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením_Az építmény befejezése előtti változások engedélyezésének kérelme

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením_Az építmény befejezése előtti változások engedélyezésének kérelme.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,15 kB
Stiahnuté: 175×
Vložené: 20. 5. 2021

Dane a poplatky

Vybavuje Eva Németh Takács

Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľností

Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,05 kB
Stiahnuté: 250×
Vložené: 20. 5. 2021

Odhlásenie psa.pdf

Odhlásenie psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,94 kB
Stiahnuté: 748×
Vložené: 8. 10. 2015

Odpustenie poplatku za KO v anglickom jazyku

Odpustenie poplatku za KO v anglickom jazyku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,41 kB
Stiahnuté: 333×
Vložené: 20. 11. 2019

Odpustenie poplatku za KO v maďarskom jazyku

Odpustenie poplatku za KO v maďarskom jazyku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,25 kB
Stiahnuté: 288×
Vložené: 20. 11. 2019

Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady

ohlasenie - občanxx (3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,16 kB
Stiahnuté: 284×
Vložené: 11. 6. 2020

Oznámenie vzniku, zániku - Bejelentés a fizetési kötelezettségről

Oznamenie vzniku, zaniku-Bejelentés a fizetési kötelezettségről.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,15 kB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 20. 5. 2021

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - PO.pdf

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - PO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB
Stiahnuté: 746×
Vložené: 8. 10. 2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti-FO.pdf

Priznanie k dani z nehnuteľnosti-FO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1 MB
Stiahnuté: 755×
Vložené: 8. 10. 2015

Priznanie k dani z pozemkov.pdf

Priznanie k dani z pozemkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,32 kB
Stiahnuté: 702×
Vložené: 8. 10. 2015

Priznanie k dani za psa.pdf

Priznanie k dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,3 kB
Stiahnuté: 661×
Vložené: 8. 10. 2015

Priznanie k dani zo stavieb-na viaceré účely.pdf

Priznanie k dani zo stavieb-na viaceré účely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,33 kB
Stiahnuté: 640×
Vložené: 8. 10. 2015

Priznanie k dani zo stavieb.pdf

Priznanie k dani zo stavieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,45 kB
Stiahnuté: 601×
Vložené: 8. 10. 2015

Vznik - zánik daňovej povinnosti FO

01-vznik_zanik_danovej_povinnosti_fyzickej_osoby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,93 kB
Stiahnuté: 188×
Vložené: 11. 2. 2020

Žiadosť o odpustenie poplatku za KO a DSO

Ziadost_o_odpustenie_poplatku_za_KO_a_DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,34 kB
Stiahnuté: 243×
Vložené: 19. 10. 2020

Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálny odpad alebo jeho pomernej časti

žiadosť o vrátenie poplatku za komunálny odpad alebo jeho pomernej časti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 84,33 kB
Stiahnuté: 161×
Vložené: 19. 10. 2020

Výrub stromov

Vybavuje Lucia Galambosová

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42,5 kB
Stiahnuté: 191×
Vložené: 18. 11. 2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny -Fakivágási engedély iránti kérelem_SK_HU.docx

OK_Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny -Fakivágási engedély iránti kérelem.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,71 kB
Stiahnuté: 193×
Vložené: 18. 11. 2019

Sociálna služba

Vybavuje Annamária Szabóová

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na socialnu službu.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 64,91 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 16. 1. 2024

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Kérelem a szociális szolgáltatás ráutaltságának elbírálására _SK_HU.docx

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Kérelem a szociális szolgáltatás ráutaltságának elbírálására (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 38,02 kB
Stiahnuté: 223×
Vložené: 4. 11. 2019