Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Správy

Zobrazené 301-400 z 511
Pracovná ponuka - Álláshirdetés 1

Pracovná ponuka - Álláshirdetés

Dátum: 14. 4. 2021

Spoločnosť FYZOKOL, spol. s r.o., Čierny Brod
FYZOKOL, spol. kft, Vízkelet

Označovanie smetných nádob - Kukák matricás megjelölése 1

Označovanie smetných nádob - Kukák matricás megjelölése

Dátum: 13. 4. 2021

Oznamujeme Vám, že od 1.5.2021 sa zavádza na území obce Čierna Voda Nálepkový systém zberu komunálneho odpadu.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021.5.1-től községünkben bevezetésre kerül a szemetes kukák matricás megjelölése.

Odpis elektromerov - Villanyórák leolvasása 1

Odpis elektromerov - Villanyórák leolvasása

Dátum: 8. 4. 2021

Oznamujeme Vám, že 14.4. - 15.4.2021 bude prebiehať odpočet elektromerov v našej obci.
Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.április 14-én és 15-én kerül sor községünkben a villanyórák leolvasására.

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 3. 4. 2021

Oznamujeme občanom, že dňa 06.04.2021 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy.
Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.04.06-án (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük, hogy a zsákokat helyezzék ki.

Odpis vodomerov - Vízórák leolvasása 1

Odpis vodomerov - Vízórák leolvasása

Dátum: 1. 4. 2021

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že od 06.04.2021 (utorok) budú poverení pracovníci vykonávať odpis stavu vodomerov v našej obci.
A Nyugatszlovákiai Vízművek értesítik a lakosokat, hogy 2021.04.06-tól (kedd) megkezdik a vízórák állásának leolvasását falunkban.

1

Pomoc obetiam trestných činov - Bűncselekmény áldozatainak megsegítésére

Dátum: 19. 3. 2021

Ministerstvo vnútra SR v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov.
A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma minden kerületi városban létrehozott információs irodát a bűncselekmények áldozatainak megsegítésére.

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 5. 3. 2021

Oznamujeme občanom, že dňa 09.03.2021 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.03.09-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyez

SODB 2021 - Népszámlálás 2021 1

SODB 2021 - Népszámlálás 2021

Dátum: 17. 2. 2021

Od pondelka 15. februára sa začala elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky, ktoré potrvá do 31. marca. - 2021. február 15-én kezdetét vette Szlovákiában az elektronikus népszámlálás, ami egészen március 15-ig tart.

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021 1

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021

Dátum: 12. 2. 2021

Sčítanie obyvateľov 15. 02. 2021- 31. 03. 2021
Népszámlálás 2021.02.15. - 2021.03.31.

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 5. 2. 2021

Oznamujeme občanom, že dňa 09.02.2021 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.02.09-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Podvody na senioroch - Vigyázat csalók

Podvody na senioroch - Vigyázat csalók

Dátum: 4. 2. 2021

Osobný list riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante -
Galántai Járási Rendőrkapitányság főkapitányának levele

1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 19. 1. 2021

Plošné testovanie - Tömeges tesztelés

1

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Népszámlálás és házszámlálás 2021

Dátum: 13. 1. 2021

Sčítanie obyvateľov 15.2.2021 - 31.3.2021
Népszámlálás 2021.02.15. - 2021.03.31.

1

Otváracie hodiny počas zákazu vychádzania - Nyitvatartási idő a kijárási tilalom alatt

Dátum: 11. 1. 2021

od 11.01.2021
11.01.2021-től

1

Nová aplikácia Vylož smeti od FCC - Mobilalkalmazás a szemételszállításról

Dátum: 11. 1. 2021

Nová aplikácia Vylož smeti od FCC: praktický pomocník, ktorý vás upozorní na blížiaci sa vývoz odpadu -
Használja az FCC új mobilalkalmazását, hogy ne feledkezzen
meg a közelgő szemétszállításról

 ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 8. 1. 2021

Oznamujeme občanom, že dňa 12.01.2021 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.01.12-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Otváracie hodiny počas zákazu vychádzania-A községi hivatal nyitvatartási ideje a kijárási tilalom alatt

Otváracie hodiny počas zákazu vychádzania-A községi hivatal nyitvatartási ideje a kijárási tilalom alatt

Dátum: 4. 1. 2021

V prípade nevyhnutného vybavovania úradných záležitostí /napr. úmrtia/, sme Vám k dispozícii aj počas neúradných hodín. - tel. kont. : 0911 241 440
Sürgős esetekben (pl. haláleset) rendelkezésükre állunk a nyitvatartási időn kívül. tel.: 0911 241 440

Zber papierového odpadu - Papírhulladék gyűjtés 1

Zber papierového odpadu - Papírhulladék gyűjtés

Dátum: 21. 12. 2020

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 04.01.2021 (v pondelok) sa uskutoční zber papierového odpadu (noviny, časopisy, knihy a zošity, kartón, obaly z papiera). Prosíme občanov, aby odpad prichystali a ráno vyložili pred rodinné domy. Obaly z kartónu nezabudnite stlačiť alebo zošliapnuť. Balíky nesmú obsahovať umelé hmoty, kovové časti a iné nečistoty. - Értesítjük a lakosokat, hogy 2021.01.04-én, hétfőn papírhulladék gyűjtés lesz falunkban (újság, folyóirat, irodai papír, röplapok, könyv, füzet, kartondoboz, csomagolópapír). Kérjük a lakosokat, hogy a hulladékot reggel rakják ki a házak elé. A kartondobozokat ne felejtsék el összenyomni. Ügyeljenek rá, hogy a papír közé ne keveredjen semilyen műanyag vagy fém elem.

Stránkové dni počas vianočných sviatkov - Ügyfélfogadás az ünnepek alatt 1

Stránkové dni počas vianočných sviatkov - Ügyfélfogadás az ünnepek alatt

Dátum: 21. 12. 2020

21-31.12.2020

Odvoz odpadu počas sviatkov - Szemétszállítás az ünnepek alatt 1

Odvoz odpadu počas sviatkov - Szemétszállítás az ünnepek alatt

Dátum: 17. 12. 2020

Oznamujeme Vám, že počas vianočných sviatkov sa posúva vývoz komunálneho odpadu zo štvrtka na sobotu 26.12.2020.

Értesítjük a lakosokat, hogy az ünnepekre való tekintettel a háztartási hulladékot csütörtök helyett szombaton, azaz 2020.12.26-án fogják elszállítani.

V Ý Z V A  - F E L S Z Ó L Í T Á S 1

V Ý Z V A - F E L S Z Ó L Í T Á S

Dátum: 7. 12. 2020

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad -

Felszólítás az ingatlanadó, az ebadó és a kommunális hulladék és építési törmelék helyi illetékének befizetésére

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 30. 11. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 01.12.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.12.01-jén (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

ODBERNÉ MIESTO V GALANTE - MINTAVÉTELI PONT GALÁNTÁN 1

ODBERNÉ MIESTO V GALANTE - MINTAVÉTELI PONT GALÁNTÁN

Dátum: 10. 11. 2020

INFORMÁCIA - TÁJÉKOZTATÁS

potvrdenie o výnimke

Potvrdenie o výnimke

Dátum: 2. 11. 2020

Potvrdenie o výnimke, ktorá sa vzťahuje na výnimku z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT -PCR testom -
Negatív teszt felmutatása alóli mentességet tanúsító igazolás

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 2. 11. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 03.11.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.11.03-án (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Časový harmonogram testovania - Időbeosztás az országos tesztelésre 1

Časový harmonogram testovania - Időbeosztás az országos tesztelésre

Dátum: 29. 10. 2020

COVID-19

Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19 - Tájékoztató a COVID-19 országos teszteléséről 1

Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19 - Tájékoztató a COVID-19 országos teszteléséről

Dátum: 28. 10. 2020

Ďalšie informácie - További információk

Obmedzenie autobusovej dopravy  -  Korlátozások a buszközlekedésben

Obmedzenie autobusovej dopravy - Korlátozások a buszközlekedésben

Dátum: 27. 10. 2020

informácie o CP - tájékoztatás a menetrendekről

Stránkové hodiny Obecného úradu - Ügyfélfogadás 1

Stránkové hodiny Obecného úradu - Ügyfélfogadás

Dátum: 26. 10. 2020

Prosíme občanov, aby osobne navštívili Obecný úrad len v nutných prípadoch a na komunikáciu s Obecným úradom využívali elektronickú a telefonickú formu.
Vstupné dvere obecného úradu budú počas stránkových dní zamknuté, v prípade potreby použite zvonček umiestnený pri vchodových dverách.
Mobil: 0911 211 862 / 0911 265 372
E-mail: ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk -
Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a községi hivatalt csak sürgős és halaszthatatlan esetekben látogassák személyesen. Kérjük Önöket hogy részesítsék előnyben a telefonos, vagy e-mail formájában történő kommunikációt.
A hivatal bejárati ajtaja az ügyfélfogadási órák alatt is zárva lesz, kérjük az ügyfeleket, hogy az ügyfélfogadási órák alatt a bejárati ajtónál fölszerelt csengőt használják!
Mobil: 0911 211 862 / 0911 265 372
E-mail: ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék 1

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék

Dátum: 22. 10. 2020

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že dňa 23.10.2020, v piatok bude pošta celý deň zatvorená. -

A helyi posta vezetője értesíti a lakosokat, hogy a posta 2020.10.23-án, pénteken egész nap zárva lesz.

Informácie o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 kusa ošípanej - Tájékoztatás a sertéstenyésztés nyilvántartási kötelezettségéről 1 sertéstől

Informácie o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 kusa ošípanej - Tájékoztatás a sertéstenyésztés nyilvántartási kötelezettségéről 1 sertéstől

Dátum: 15. 10. 2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta

Pomoc obetiam trestných činov - Segítség a bűncselekmények áldozatainak

Pomoc obetiam trestných činov - Segítség a bűncselekmények áldozatainak

Dátum: 15. 10. 2020

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták pre občanov, ktorí majú pocit, že sa stali obeťou trestného činu, obsahujúci všeobecné informácie, ako napríklad miesto kde môžu obete vyhľadať pomoc a v akých oblastiach sa im zabezpečí pomoc prostredníctvom informačnej kancelárie. Celý proces pomoci je BEZPLATNÝ. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie. -
A bűnözés megelőzése érdekében a jelenlegi válsághelyzetben a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának Bűnmegelőzési Osztálya szórólapot készített azoknak az állampolgároknak a megsegítésére, akik úgy érzik, hogy bűncselekmény áldozatai lettek. A szórólap általános információkat tartalmaz, hogy hol és milyen területen tudnak segítséget kérni az áldozatok. A segítségnyújtás teljes folyamata INGYENES. Minél tájékozottabbak vagyunk, annál kisebb a bűnözés kockázata.

1_SK

Ochrana seniorov pred podvodmi - Idősek védelme a csalókkal szemben

Dátum: 15. 10. 2020

Seniori, sme tu pre Vás! Povedzme stop podvodníkom -
Vigyázzunk idős szeretteinkre! Mondjunk nemet a csalóknak!

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Dátum: 9. 10. 2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 13.10.2020 ( v utorok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.10.13-án (kedden) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban.

Prenájom kultúrneho domu - Kultúrház bérbeadása

Prenájom kultúrneho domu - Kultúrház bérbeadása

Dátum: 6. 10. 2020

Obec Čierna Voda ponúka občanom a širokej verejnosti prenájom zrekonštruovaného kultúrneho domu, kde je možné usporiadať rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, svadby, plesy, rodinné oslavy a iné. K dispozícii je kompletne vybavená kuchyňa s príslušenstvom a kompletným kuchynským servisom. Kapacita do 130 osôb.
Bližšie informácie o možnostiach prenájmu získate na tel. čísle 031/78 48 297 alebo na emailovej adrese ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk -

Feketenyék község bérbeadásra kínálja a felújított kultúrházat, mely alkalmas különféle események, mint pl. esküvők, bálok, családi ünnepségek, stb. megtartására. A kultúrházhoz felújított, teljes felszereltséggel rendelkező konyha tartozik. Ajánlott max. 130 fő részére. A bérléssel kapcsolatos bővebb információért hívja a következő tel. számot 031/ 78 48 297 vagy érdeklődjön e-mailben ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk.

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 5. 10. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 06.10.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.10.06-án (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

HODY - BÚCSÚ 1

HODY - BÚCSÚ

Dátum: 30. 9. 2020

Oznamujeme Vám, že na základe opatrení vydaných Ústredným krízovým štábom SR s platnosťou od 01.10.2020, sa zakazuje usporiadanie všetkých verejných podujatí v krajine z dôvodu hrozby epidémie koronavírusu. Na základe uvedeného sa hodové slávnosti konať nebudú. -
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság Központi Válságstábjának 2020.10.01-jén érvénybe lépő intézkedései értelmében a koronavírus-járvány terjedése miatt, tilos minden nyilvános rendezvény megtartása. A fentiek alapján az idei búcsú községünkben nem kerül megrendezésre.

Odpis stavu vodomerov - Vízórák leolvasása 1

Odpis stavu vodomerov - Vízórák leolvasása

Dátum: 24. 9. 2020

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že od 24. septembra 2020 sa bude v našej obci vykonávať odpis stavu vodomerov tých nehnuteľností, ktoré sú napojené na verejnú kanalizáciu. Žiadame občanov, ktorí majú neprístupný vodomer, aby stav vodomeru vyvesili na viditeľnom mieste. - A Nyugatszlovákiai Vízművek értesítik a lakosokat, hogy 2020. szeptember 24-től megkezdik a vízórák állásának leolvasását azon háztartásokban, melyek rá vannak csatlakozva a szennyvízelvezető hálózatra. Kérik Önöket, hogy tegyék lehetővé a vízórákhoz való hozzáférést. Amennyiben nem tartózkodik otthon, kérik, hogy olvassák le a vízóra állását és látható helyre helyezzék ki.

1_SK

DEKD 2020 Podujatia - Rendezvények

Dátum: 18. 9. 2020

Podujatia v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva vo Vlastivednom múzeu v Galante -
Galántai Honismereti Múzeum programjai az Európai Kulturális Örökség Napjai című rendezvény keretén belül

Zber odpadu - Szemétszállítás 1

Zber odpadu - Szemétszállítás

Dátum: 16. 9. 2020

Oznamujeme občanom, že odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční zajtra (vo štvrtok) ráno od 04:30 hod. Žiadame občanov, aby smetné nádoby vyložili už dnes. -
Értesítjük a lakosokat, hogy a komunális hulladék elszállítását holnap (csütörtökön) reggel 04:30-kor kezdik meg. Kérjük, hogy a kukákat még a mai nap folyamán helyezzék ki.

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Dátum: 11. 9. 2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 14.09.2020 ( v pondelok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.09.14-én (hétfőn) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban.

Upozornenie - Figyelmeztetés

Upozornenie - Figyelmeztetés

Dátum: 9. 9. 2020

Žiadame občanov, aby nevyhadzovali zelený odpad (tráva, konáre, burina, atď.) do nádob na smeti. Nádoby obsahujúce zelený odpad nebudú vyprázdnené. Zelený odpad môžete dávať do kontajnerov slúžiacich na zelený odpad, ktoré sú rozmiestnené v našej obci. -
Kérjük Önöket, hogy a zöld hulladékot (fű, ágak, gyom, stb.) ne dobják a kukába. Azokat a kukákat, melyek zöld hulladékot tartalmaznak, nem fogják kiüríteni. A zöld hulladékot a falunkban található, erre a célra kihelyezett konténerekbe dobják.

VÝMENA PLECHOVÝCH NÁDOB ZA PLASTOVÉ - FÉM KUKÁK CSERÉJE MŰANYAGRA 1

VÝMENA PLECHOVÝCH NÁDOB ZA PLASTOVÉ - FÉM KUKÁK CSERÉJE MŰANYAGRA

Dátum: 9. 9. 2020

Na základe požiadavky spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o. - odvozca komunálneho odpadu - domácnosti vlastniace plechovú smetnú nádobu si ju musia vymeniť za plastovú nádobu. Od 17.09.2020 odpad z plechových nádob spoločnosť nebude vyvážať. Plastovú nádobu si môžete kúpiť na obecnom úrade. -
Az FCC Slovensko, s.r.o. szemétszállító vállalat kérésére, a fém kukákkal rendelkező háztartásoknak le kell cserélniük kukáikat műanyagra, mivel a vállalat 2020.09.17-től nem fogja kiűríteni a fém kukákat. Műanyag kukák megvásárolhatóak a községi hivatalban.

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 7. 9. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 08.09.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.09.08-án (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Upozornenie občanov na nesprávne triedenie separovaného odpadu - Figyelmeztetés a hulladék helyes osztályozására 1

Upozornenie občanov na nesprávne triedenie separovaného odpadu - Figyelmeztetés a hulladék helyes osztályozására

Dátum: 28. 8. 2020

Žiadame občanov, aby do kontajnerov na separovaný odpad ukladali len odpad, ktorý do týchto nádob patrí. Do kontajnerov slúžiacich na zelený odpad je zakázané vyhadzovať iný odpad ako bioodpad.

Kérjük a lakosokat, hogy a szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe csak az arra megadott hulladékot dobják. A zöld hulladékra kijelölt konténerbe tilos más hulladékot bedobni.

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s. 1

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s.

Dátum: 27. 8. 2020

Cestovný poriadok platný od 01.09.2020 -
2020.09.01-től érvénybe lépő menetrend

Západoslovenská distribučná, a.s. 1

Západoslovenská distribučná, a.s.

Dátum: 11. 8. 2020

Prerušenie distribúcie elektriny - 17.8.2020 a 19.8.2020 7:30-14:30 hod.
Áramszolgáltatás szüneteltetése - 2020.8.17 és 2020.8.19. 7:30-14:30-ig

Darovanie krvi v Mostovej - Véradás Hidaskürtön 1

Darovanie krvi v Mostovej - Véradás Hidaskürtön

Dátum: 10. 8. 2020

Občianske združenie KaKaDu, v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Nových Zámkoch Vás srdečne pozýva na dobrovoľné darovanie krvi, ktorý sa uskutoční dňa 19. augusta, v stredu od 8.00 hod. do 11.00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Mostovej. -

A hidaskürti székhelyű KaKaDu polgári társulás és az érsekújvári vérátömlesztő és hematológiai állomás ezúton szeretettel meghívja a lakosságot az augusztus 19-én, szerdán megrendezésre kerülő önkéntes véradásra, melyre 8 és 11 óra között kerül sor a hidaskürti kultúrház épületében.

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 7. 8. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 11.08.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.08.11-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék 1

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék

Dátum: 30. 7. 2020

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že dňa 31.07.2020, v piatok bude pošta celý deň zatvorená. -

A helyi posta vezetője értesíti a lakosokat, hogy a posta 2020.07.31-én, pénteken egész nap zárva lesz.

Pracovná ponuka - Munkalehetőség 1

Pracovná ponuka - Munkalehetőség

Dátum: 24. 7. 2020

ABC JOBS, s.r.o.

 Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Dátum: 20. 7. 2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 21.07.2020 ( v utorok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.07.21-én (kedden) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban.

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 13. 7. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 14.07.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.07.14-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Dátum: 6. 7. 2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 07.07.2020 ( v utorok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.07.07-én (kedden) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban.

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 3. 7. 2020

Vážení občania!
Oznamujeme Vám, že Čierna Voda - Šóriákoš otvára svoju prevádzku Voda Tour s reštauráciou Lake - Side v sobotu, 4. júla s možnosťou odpočinku na pláži a rybolovu. Tešíme sa na Vašu návštevu! -

Tisztelt lakosok!
Értesítjük Önöket, hogy a sóriákosi Voda Tour szombaton, július 4-én megnyitja kapuit a Lake - Side vendéglővel együtt, ahol a pihenni vágyók horgászhatnak, valamint strandolhatnak. Mindenkit szeretettel várnak!

Pracovná ponuka - Munkalehetőség 1

Pracovná ponuka - Munkalehetőség

Dátum: 2. 7. 2020

Spoločnosť Pannon-Work Slovakia hľadá operátorov výroby v automobilovom priemysle do Voderád. Náplňou práce je výroba a skladanie autosedačiek na 2 zmeny. Mzda je 765 eur, s bonusmi môže byť až 1000 eur. Stravovanie je zabezpečené a doprava tiež z nasledovných miest a obcí: Biely Kostol, Boleráz, Bučany, Galanta, Hlohovec, Jelka, Kajal, Pezinok, Šala, Šelpice, Šulekovo, Trakovice, Váhovce, Vozokany, Neded, Pieštany, Vlčany, Kolárovo, Iža, Komárno. Mesačné bonusy sú vo výške 17%, plus 100 eur prítomnostný bonus. Informovať sa môžete na telefónnom čísle: 0915 995 618 alebo životopisy zasielať na mailovú adresu: cv@pannonwork.sk. -

A dunaszerdahelyi Pannon-Work Slovakia, k.f.t. operátorokat keres Vedrődre (Voderady) autóipari munkára. A feladat autóülések összeszerelése 2 műszakban. Az alap fizetés 765 eur, ez bónuszokkal 1000 eur is lehet. Étkezés biztosítva és a szállítás is a következő városokból, falvakból: Biely Kostol, Boleráz, Bučany, Galánta, Galgóc, Jóka, Kajal, Bazin, Vágsellye, Šelpice, Šulekovo, Trakovice, Vága, Vezekény, Negyed, Pőstyén, Farkasd, Gúta, Izsa, Komárom. Havi bónusz 17%, valamint 100 eur jelenléti bónusz. Jelentkezni és érdeklődni a 0915 995 618-as telefonszámon lehet vagy életrajzot küldeni a cv@pannonwork.sk e-mail címre.

ZOOM Optika 1

ZOOM Optika

Dátum: 19. 6. 2020

Dňa 23. júna (v utorok) príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžte si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na tržnici, v čase od 9:00 do 10:00 hodiny. -
A pozsonyi ZOOM optika látásvizsgálatra kínál lehetőséget Önöknek június 23-án (kedden) falunkban. A vizsgálat során ellenőrzik a belső szemnyomást, a látásélességet, valamint új szemüvegkeretet is választhatnak. A viszgálat a piactéren lesz 9:00 - 10:00 óra között, egy megjelölt, fehér kisbuszban.

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék

Pošta Čierna Voda - Posta Feketenyék

Dátum: 9. 6. 2020

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že dňa 11.06.2020 (vo štvrtok) bude pošta celý deň zatvorená. -

A helyi posta vezetője értesíti a lakosokat, hogy a posta 2020.06.11-én, csütörtökön egész nap zárva lesz.

Odpis plynomerov - Gázórák leolvasása 1

Odpis plynomerov - Gázórák leolvasása

Dátum: 9. 6. 2020

Oznamujeme občanom, že od 10. júna 2020 t.j. od stredy, bude poverená osoba vykonávať v našej obci odpis plynomerov. Žiadame občanov, aby umožnili prístup k plynomerom. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020. június 10-től, szerdától, megkezdik a gázórák állásának leolvasását. Kérjük a lakosokat, hogy tegyék lehetővé a gázórákhoz való hozzáférést.

Očkovanie psov - Kutyák oltása veszettség ellen 1

Očkovanie psov - Kutyák oltása veszettség ellen

Dátum: 3. 6. 2020

Obvodný zverolekár MVDr. Bartaloš oznamuje občanom, majiteľom psov, že dňa 4. júna 2020 (vo štvrtok) bude očkovať psov proti besnote a to v čase od 16-tej do 17-tej hodiny pri reštaurácii Provence. Očkovanie psov proti besnote je povinné pre psov od veku troch mesiacov. Poplatok za očkovanie je 5 EUR. - A körzeti állatorvos, MVDr. Bartaloš tudatja a lakosokkal, kutyatulajdonosokkal, hogy 2020. június 4-én (csütörtökön) 16.00 órától 17.00 óráig a Provence vendéglőnél veszettség ellen fogja beoltani a kutyákat. Az oltás három hónapos kortól kötelező. Az oltás díja 5 EUR.

Zber elektroodpadu - Elektromos hulladék gyűjtése 1

Zber elektroodpadu - Elektromos hulladék gyűjtése

Dátum: 29. 5. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 04.06.2020 (vo štvrtok) budú zbierať zamestnanci obecného úradu elektroodpad (chladničky, mrazničky, sporáky, práčky, výpočtovú techniku, rádiá, TV prijímače…). Zber začne od rána. Prosíme obyvateľov aby elektroodpad vyložili pred rodinné domy, alebo nahlásili na obecnom úrade ak potrebujú pomoc pri manipulácií s elektroodpadom. Tel. č. 031/7848297 -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.06.04-én (csütörtökön) reggel, a községi hivatal dolgozói elektromos hulladékot fognak gyűjteni (hűtők, mélyhűtők, tűzhelyek, mosógépek, számítástechnikai berendezések, rádiók, TV készülékek…). Kérjük a lakosokat, hogy az elektromos hulladékot helyezzék ki a házak elé. Amennyiben segítségre van szüksége a hulladék kihelyezéséhez, igényét jelezze a községi hivatalban. Tel. szám 031/7848297

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 29. 5. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 02.06.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.06.02-án (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Pokyny k otvoreniu MŠ od 1.júna 2020 - Irányelvek az óvoda 2020. június 1-jei megnyitásához 1

Pokyny k otvoreniu MŠ od 1.júna 2020 - Irányelvek az óvoda 2020. június 1-jei megnyitásához

Dátum: 28. 5. 2020

Od 1.6.2020 sa otvára MŠ s VJM v Čiernej Vode - 2020.06.01-től újra megnyílik a feketenyéki  óvoda

Pokyny k otvoreniu školy od 1.júna 2020 -  Irányelvek az iskola 2020. június 1-jei megnyitásához 1

Pokyny k otvoreniu ZŠ od 1.júna 2020 - Irányelvek az iskola 2020. június 1-jei megnyitásához

Dátum: 28. 5. 2020

Od 1.6.2020 sa otvára ZŠ s VJM v Čiernej Vode pre 1-4. ročník - 2020.06.01-től újra megnyílik a feketenyéki alapiskola 

Zníženie tlaku a množstva dodávky pitnej vody - Vízellátás akadozása

Zníženie tlaku a množstva dodávky pitnej vody - Vízellátás akadozása

Dátum: 11. 5. 2020

Oznamujeme občanom že zajtra, dňa 12.5.2020 od 8:00 do 15:00 hod. bude z dôvodu opravy poruchy na prívodnom potrubí verejného vodovodu znížený tlak a množstvo dodávanej pitnej vody. Žiadame obyvateľov o dostatočné predzásobenie sa pitnou vodou na celú dĺžku opravy. Rozsah doby zníženého tlaku sa môže zmeniť. -

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy holnap, 2020.5.12-én 8:00 és 15:00 között a vízvezeték meghibásodásának javítása miatt az ivóvíz mennyisége az alacsony víznyomás miatt csökkenhet. Kérjük Önöket, hogy biztosítsanak elegendő ivóvizet a javítás idejére. A javítás időtartama változhat.

Zber plastov - Műanyag hulladék gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag hulladék gyűjtése

Dátum: 30. 4. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 05.05.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.05.05-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Likvidácia hygienických pomôcok - Higiéniai eszközök likvidálása 1

Likvidácia hygienických pomôcok - Higiéniai eszközök likvidálása

Dátum: 23. 4. 2020

Chceli by sme upozorniť občanov, že ochranné hygienické pomôcky ako rúška, rukavice, či vreckovky nepatria do triedeného odpadu. Na základe odporúčania Ministerstva životného prostredia použité hygienické pomôcky je potrebné pevne uzavrieť do plastovej tašky/vrecka a hodiť do zmesového komunálneho odpadu – teda do smetných nádob na komunálny odpad. -
Szeretnénk felhívni a lakosok figyelmét, hogy a higiéniai eszközöket, mint a szájmaszk, kesztyű, papírzsebkendő, nem szabad a szelektív hulladékgyűjtőkbe tenni. A Környezetvédelmi Minisztérium ajánlása alapján a használt egészségügyi eszközöket szorosan le kell zárni egy műanyag zacskóba/zsákba, és közösségi hulladékba kell dobni – azaz a szemétkukákba.

Kontajnery na bioodpad - Konténerek biohulladékra

Kontajnery na bioodpad - Konténerek biohulladékra

Dátum: 22. 4. 2020

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že dňa 22. apríla 2020 boli rozmiestnené v našej obci veľkoobjemové kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad). Kontajnery nájdete pred kultúrnym domom, pri cintoríne a pri obchode COOP Jednota. Žiadame občanov, aby do kontajnerov ukladali len ten druh odpadu, na ktorý je daný kontajner určený. -

Kedves lakosok,
értesítjük Önöket, hogy 2020. április 22-én falunkban nagytérfogatú konténerek lettek elhelyezve lebomló hulladék (zöld hulladék) számára. A konténereket megtalálják a kultúrház előtt, a temetőnél valamint a COOP Jednota üzletnél. Kérjük a lakosokat, hogy a konténerekbe más hulladékot ne dobáljanak, csak azt, ami a konténerbe való.

Odpis elektromerov - Villanyórák leolvasása 1

Odpis elektromerov - Villanyórák leolvasása

Dátum: 8. 4. 2020

Oznamujeme Vám, že od 14.4.2020 do 16.4.2020 bude prebiehať odpočet elektromerov v našej obci. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektriny, bez ohľadu na dodávateľa. V snahe obmedziť osobný kontakt, ak má niekto elektromer vo dvore, alebo vo vnútri domu, môže vyvesiť na bránu lístok s menom, číslom elektromera,stavom a podpisom. Prípadne zaslať v uvedenom termíne SMS,MMS s adresou, menom, číslom elektromera a stavom na číslo 0903510832. -
Értesítjük a lakosokat, hogy április 14 – 16. között kerül sor a villanyórák leolvasására községünkben. A leolvasás minden villamosenergia-fogyasztóra vonatkozik, függetlenül a szolgáltatótól. A személyes kapcsolat korlátozása érdekében, ha a villanyórája nem jól látható helyen, az udvaron, vagy bent a házban található írja le egy papírra a következő információkat és függessze ki a kapura: név, villanyóra száma, villanyóra állása, aláírás. Vagy pedig küldje el SMS vagy MMS formájában a megadott tel. számra 0903510832 a következő adatokkal: cím, név, villanyóra száma, villanyóra állása.

Oznam o odpočte vodomerov za apríl 2020 - Értesítés a vízórák 2020. áprilisi leolvasásáról 1

Oznam o odpočte vodomerov za apríl 2020 - Értesítés a vízórák 2020. áprilisi leolvasásáról

Dátum: 6. 4. 2020

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov v mesiaci apríl 2020 v obci Čierna Voda.
Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 20. 4. 2020 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 609 alebo 0911 044 610 alebo na stránkach www.zsvs.sk nájdete formulár na nahlásenie stavu vodomeru. Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 30. 4. 2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

A Nyugatszlovákiai Vízművek értesítik a lakosságot, hogy a kihirdetett rendkívüli helyzet miatt, a koronavírus -járvány terjedésének megelőzése érdekében a vállalat dolgozói nem fogják községünkben leolvasni a vízórák állását az áprilisi hónapban.
Ezért kérik az ügyfeleket, hogy a vízórák állását 2020. április 20-ig jelentsék be az alábbi telefonszámok egyikén 0911 044 609 / 0911 044 610, vagy a www.zsvs.sk weboldalán található űrlap kitöltésével. Azoknak az ügyfeleknek, akik nem jelentik be a vízóra állapotát, az előző időszak átlagfogyasztása alapján fogják elvégezni számlázást.

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 2. 4. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 07.04.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.04.07-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

1

Seniori, sme tu pre Vás! - Vigyázzunk idős szeretteinkre!

Dátum: 2. 4. 2020

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie. -
A jelenlegi válsághelyzetben a bűnmegelőzés elkerülése érdekében a Belügyminisztérium Bűnmegelőzési Osztálya rövidebb tanácsokat, ajánlásokat tartalmazó szórólapot készített. Ezek az információk elsősorban a legveszélyeztetebb célcsoport - IDŐSEK - biztonságának növelésére irányulnak, de a tájékoztató más korosztályok számára is hasznos lehet. Minél több információt kapunk, annál alacsonyabb a bűncselekmény kockázata.

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése  1

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

Dátum: 26. 3. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 30.03.2020 od 7:30 hod. do 15:30 hod. bez dodávky elektriny niektoré ulice. -

Západoslovenská distribučná, a.s. társaság tudatja a lakosokkal, hogy munkálatok miatt, 2020.03.30-án 7:30-tól 15:30-ig falunk egyes részein szünetelni fog az áramszolgáltatás.

Nové letáky - Új tájékoztatók - MZ SR-COVID 19

Nové letáky - Új tájékoztatók - MZ SR-COVID 19

Dátum: 24. 3. 2020

10 odporúčaní keď ste doma COVID-19. Čo robiť, ak ste chorý? Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19. Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19. -
10 ajánlás COVID-19 esetére. Mit tegyen, ha beteg? Magasabb kockázatnak kitett személyek. Hogyan segítsen magán és másokon.

OZNAM - ĚRTESÍTÉS 1

OZNAM - ÉRTESÍTÉS

Dátum: 13. 3. 2020

Vážení klienti a návštevníci úradu, na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 OBECNÝ ÚRAD bude ZATVORENÝ od 13.03.2020 do odvolania.
V prípade potreby (pohreb atď.) nás môžete kontaktovať na:
e-mail: ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk
tel.: 0911 241 440, 0911 265 372. -

Tisztelt ügyfeleink és látogatóink, a kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel a COVID-19 vírus miatt a KÖZSÉGI HIVATAL 2020.03.13-tól visszavonásig ZÁRVA TART.
Szükség (temetés stb.) esetén az elérhetőségünk:
e-mail: ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk
tel.: 0911 241 440, 0911 265 372.

Bezplatné WiFi v obci Čierna Voda - Ingyenes WiFi Feketenyéken

Bezplatné WiFi v obci Čierna Voda - Ingyenes WiFi Feketenyéken

Dátum: 12. 3. 2020

Obec Čierna Voda poskytuje bezplatne WiFi signál na dvanástich verejných priestranstvách v obci po dobu nasledujúcich troch rokov. -
Községünkben 12 nyilvános helyszínen érhető el az ingyenes Wifi az elkövetkezendő három évben.

Scan4

Koronavírus - odporúčania/ajánlások

Dátum: 6. 3. 2020

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom? Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom s objaví sa u Vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť? Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19. -

Hogyan csökkentsük a koronavíros-fertőzés kockázatát? Mit tegyen, ha az új koronavírus által érintett területekről tér haza, és hőemelkedést, lázat, köhögést vagy légzési nehézségeket, légszomjat tapasztal? Ajánlások a COVID-19-cel fertőzött térségből érkező emberek számára.


Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 6. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 10.03.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.03.10-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Dátum: 21. 2. 2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 24.02.2020 ( v pondelok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.02.24-én (hétfőn) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban.

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT 1

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT

Dátum: 20. 2. 2020

MUDr. Megová oznamuje občanom, že od 20.02.2020 do 21.02.2020 (vo štvrtok a piatok) nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy szabadság miatt 2020.02.20-tól 2020.02.21-ig (csütörtökön és pénteken) nem rendel.

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Dátum: 10. 2. 2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 10.02.2020 ( v pondelok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.02.10-én (hétfőn) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban.

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 10. 2. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 11.02.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.02.11-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT 1

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT

Dátum: 28. 1. 2020

MUDr. Megová oznamuje občanom, že od 30.01.2020 do 03.02.2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinačné hodiny začnú od 04.02.2020. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy szabadság miatt 2020.01.30-tól 2020.02.03-ig nem rendel. A rendelést 2020.02.04-én kezdi meg. Helyettesíti MUDr. Csibová Tallóson.

KOMÍNY a požiarna ochrana – zákonné povinnosti  - KÉMÉNYEK és tűzvédelem -  jogszabályi kötelezettségek  1

KOMÍNY a požiarna ochrana – zákonné povinnosti - KÉMÉNYEK és tűzvédelem - jogszabályi kötelezettségek

Dátum: 27. 1. 2020

Právnické aj fyzické osoby majú zo zákona vyplávajúce povinnosti, ktoré slúžia na ochranu Vášho zdravia, života, aj majetku. Každý je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou. -

A jogi és természetes személyekre az Ön egészségének, életének és vagyonának védelmét szolgáló törvényből eredő kötelezettségek vonatkoznak. Mindenki köteles a tulajdonában, vagy a használatában álló épületei, vagy a helységei kéményeinek megfelelően képesített személy általi rendszeres kitisztításának és ellenőrzésének biztosítására.

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése  1

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

Dátum: 20. 1. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 30.01.2020 od 7:30 hod. do 15:30 hod. bez dodávky elektriny niektoré ulice. -

Západoslovenská distribučná, a.s. társaság tudatja a lakosokkal, hogy munkálatok miatt, 2020.01.30-án 7:30-tól 15:30-ig falunk egyes részein szünetelni fog az áramszolgáltatás.

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - Gazdaságok nyilvántartása egy sertéssel belföldi fogyasztásra 1

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - Gazdaságok nyilvántartása egy sertéssel belföldi fogyasztásra

Dátum: 13. 1. 2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta Vám vzhľadom na situáciu s výskytom afrického moru ošípaných (AMO) zasiela informačný materiál pre chovateľov „Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ a informačné letáky. -
A Regionális Állatorvosi - és Élelmezési Hivatal a sertések afrikai pestissel történő megbetegedésének előfordulása kapcsán, információs anyagot küld az állattartóknak, belföldi fogyasztásra szánt, egy sertéssel rendelkező gazdasások nyilvántartási folyamatának iránymutatására.

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás 1

Bezplatné právne poradenstvo - Ingyenes jogi tanácsadás

Dátum: 10. 1. 2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že bezplatné právne poradenstvo s Mgr. Denisou Madulovou sa uskutoční dňa 13.01.2020 ( v pondelok) od 14.00 - tej hodiny na obecnom úrade v Čiernej Vode. -
Értesítjük a lakosokat, hogy az ingyenes jogi tanácsadás Mgr. Denisa Madulovával 2020.01.13-án (hétfőn) 14.00 órától lesz a feketenyéki községi hivatalban.

Zber plastov - Műanyag gyűjtése 1

Zber plastov - Műanyag gyűjtése

Dátum: 7. 1. 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 14.01.2020 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2020.01.14-én (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Oznámenie  - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 27. 12. 2019

Silvestrovský ples v Mostovej - Szilveszteri bál Hidaskürtön

Výzva na podanie daňového priznania - Felhívás az adóbevallás beadására 1

Výzva na podanie daňového priznania - Felhívás az adóbevallás beadására

Dátum: 20. 12. 2019

Obec Čierna Voda, ako správca dane v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás vyzýva na podanie daňového priznania k dani  z nehnuteľností na rok 2020 do termínu 31.01.2020. -

Feketenyék község, mint a helyi adók kezelője a T.t. 563/2009 sz., adóigazgatásról szóló törvénye alapján felhívjuk az Ön figyelmét, hogy ingatlanadó bevallását a 2020-as évre legkésőbb 2020.01.31-ig köteles benyújtani.

Oznámenie - Értesítés 1

Oznámenie - Értesítés

Dátum: 20. 12. 2019

Stránkové dni počas vianočných sviatkov -
Ügyfélfogadás az ünnepek alatt

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT 2

AMBULANCIA MOSTOVÁ - ORVOSI RENDELŐ HIDASKÜRT

Dátum: 18. 12. 2019

MUDr. Megová oznamuje občanom, že od 20.12.2019 do 27.12.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinačné hodiny začnú od 30.12.2019. Zastupuje MUDr. Csibová v Tomášikove.

MUDr. Megová értesíti a lakosokat, hogy szabadság miatt 2019.12.20-tól 2019.12.27-ig nem rendel. A rendelést 2019.12.30-án kezdi meg. Helyettesíti MUDr. Csibová Tallóson.

Odvoz odpadu počas sviatkov - Szemétszállítás az ünnepek alatt 2

Odvoz odpadu počas sviatkov - Szemétszállítás az ünnepek alatt

Dátum: 18. 12. 2019

Oznamujeme Vám, že počas vianočných sviatkov sa posúva vývoz komunálneho odpadu zo štvrtka na sobotu 28.12.2019.

Értesítjük a lakosokat, hogy az ünnepekre való tekintettel a háztartási hulladékot csütörtök helyett szombaton, 2019.12.28-án fogják elszállítani.

DETSKÁ LEKÁRKA V MOSTOVEJ - GYERMEKORVOS HIDASKÜRT 1

DETSKÁ LEKÁRKA V MOSTOVEJ - GYERMEKORVOS HIDASKÜRT

Dátum: 17. 12. 2019

Obvodná detská lekárka MUDr. Záhončíková oznamuje občanom, že od 23.12.2019 do 31.12.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinačné hodiny začnú od 02.01.2020. Zastupovať ju bude MUDr. Valkár v Jelke.

A körzeti gyermekorvos MUDr. Záhončíková értesíti a lakosokat, hogy 2019.12.23-tól 2019.12.31-ig szabadság miatt nem rendel. A rendelést 2020.01.02-án kezdi meg. Helyettesíteni MUDr. Valkár fogja Jókán.

V Ý Z V A - F E L S Z Ó L Í T Á S 1

V Ý Z V A - F E L S Z Ó L Í T Á S

Dátum: 6. 12. 2019

Výzva na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam -
Felszólítás a sírhelyek bérleti szerződésének megkötésére

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu - Változás a leolvasási és számlázási időszakban 1

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu - Változás a leolvasási és számlázási időszakban

Dátum: 3. 12. 2019

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE 1

ZBER PLASTOV - MŰANYAG GYŰJTÉSE

Dátum: 2. 12. 2019

Oznamujeme občanom, že dňa 03.12.2019 (v utorok) budú zbierať odpady z plastov – PET fľaše. Žiadame občanov, aby vrecia vyložili pred rodinné domy. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.12.03-án (kedden) fogják gyűjteni a műanyag hulladékot - PET palackot. Kérjük a lakosokat, hogy a zsákokat helyezzék ki a házak elé.

Seniori pozor - Idősek figyelem 1

Seniori pozor - Idősek figyelem

Dátum: 19. 11. 2019

Osobný list riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante -

Galántai Járási Rendőrkapitányság főkapitányának levele

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése 3

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

Dátum: 18. 11. 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 03.12.2019 od 7:30 hod. do 15:30 hod. bez dodávky elektriny niektoré ulice. -

Západoslovenská distribučná, a.s. társaság tudatja a lakosokkal, hogy munkálatok miatt, 2019.12.03-án 7:30-tól 15:30-ig falunk egyes részein szünetelni fog az áramszolgáltatás.

Úradné hodiny - Űgyfélfogadás 1

Úradné hodiny - Ügyfélfogadás

Dátum: 15. 11. 2019

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 18.11.2019 (v pondelok) na obecnom úrade nebudú úradné hodiny. Za porozumenie Vám ďakujeme. -

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.11.18-án (hétfőn) a községi hivatalban nem lesz ügyfélfogadás. Megértésüket köszönjük!

Zobrazené 301-400 z 511